دوشنبه 3 مهر‌ماه سال 1385

 

  فضاپیمای کاسینی توانست ابر عظیمی از اتان را

 در اطراف نیمکره جنوبی تیتان بیابد.

 پیش بینی می شود با باریدن این ابر

 دریاچه ای با ارتفاع 300 متر از اتان مایع بر روی تیتان ایجاد شود. 

 
آن هنگام که مهندسان ناسا و اسا در حال تکمیل فضاپیمای کاسینی در
 
 آزمایشگاه جت پروپالشن بودند دانشمندان افکار جالبی را در مورد تیتان قمر مرموز زحل
 
 در سر خود می پروراندند.
 
 آنان فکر می کردند که با تکمیل کاسینی و فرستادن آن به قلمرو زحل
 
 می توانند به بسیاری از سوال های خود در مورد تیتان جواب دهدند.
 
 و حالا... به کمک کاسینی به معماهای زیادی در مورد تیتان پاسخ داده شد
 
 اما هنوز سوالات زیادی باقی مانده است.
 
 یکی از این پرسش ها عدم وجود اتان بر روی تیتان بود.
 
 اتان بیشترین فرآورده جنبی است که از متان به دست می آید.
 
 قبل از ماوریت کاسینی دانشمندان فکر می کردند که با استفاده از این فضاپیما
 
 بتوانند اتان زیادی را بر روی سطح تیتان بیابند.
 
 اما هر چه کاسینی سعی کرد نتوانست شواهدی از وجود اتان را
 
بر روی سطح تیتان بیابد.
 
 حالا چه می شود؟
 
یعنی همه صحبتهائی که دانشمندان در مورد دریاچه های لبریز از اتان مایع
 
بر روی تیتان می کردند فکر و خیالی بیش نبود !
 
همه در فکر  و خیال فرو رفته بودند که
 
 کاسینی 22 جولای امسال توانست با استفاده از دوربین نقشه برداری خود
 
 ابر عظیمی را در محدوده نیمکره جنوبی تیتان بیابد.
 
 توده ابری هزار مایلی که سایه خود را
 
 بر سطح این قمر انداخته بود.

 
 تیتان : قمر اعجاب انگیز زحل
 
 
شبیه به ابرهای سیروس در زمین خودمان بود ولی عظمتش همه را در فکر فرو برده بود.
 
 آیا این ابر همان قطعه گمشده معمای اتان بر روی تیتان بود؟
 
 خانم کاترین گریف از دانشگاه آریزونا و یکی از اعضاء تیم هدایت دوربین نقشه برداری کاسینی
 
در این باره می گوید: " ابری را که ما در نیمکره جنوبی تیتان یافته ایم
 
 شامل مقدار زیادی اتان است.
 
درست همان چیزی که انتظارش را می کشیدیم.
 
 اکنون نیمکره جنوبی تیتان فصل تابستان را تجربه می کند و
 
نیمکره شمالی هم پذیرای زمستان است.
 
طبق پیش بینی های ما اگر این توده ابر شروع به ریزش باران اتان در فصل تابستان کند
 
دریاچه ای با ارتفاع 300 متر از اتان مایع بر روی سطح ایجاد می شود.
 
 بارانی شدیدی که تا کنون هیچ یک از ما آن را تجربه نکرده ایم! "
 
 اما این مقدار اتان یافته شده هنوز دانشمندان را ارضاء نکرده و آنان معتقدند که
 
 باز می توان مقداری بیشتری از این ماده را بر روی سطح تیتان یافت.
 
 
 
 
*****

 منبع : آسمــان پـــــــــارس