چهارشنبه 29 فروردین‌ماه سال 1386

تلسکوپ فضائی چاندار  طی رصد های خود از کهکشان NGC 1365   یک کسوف دیدنی از ابر سیاهچاله موجود در مرکز این کهکشان را شکار کرد. یک ابر غلیظ گاز با عبور از جلوی  ساهچاله ، تابش پرتوهای پر انرژی ایکس مواد نزدیک به سیاهچاله را مسدود کرد. این واقعه به اختر شناسان اجازه داد تا حدود قرص مواد گرداگرد سیاهچاله را اندازه گیری نمایند.   

تصویر شکار شده توسط این تلسکوپ شامل یک منبع پرتو ایکس درخشان در وسط می باشد که موقعیت ابر سیاهچاله را آشکار می کند.  این کهکشان یک هسته کهکشانی فعال را در خود جای داده و دانشمندان بر این باورند که سیاهچاله موجود در مرکز این هسته توسط جریان مداومی از مواد که به شکال قرصی در اطراف آن قرار دارد تغذیه می شود.  موادی که در حال فر ریختن به درون سیاهچاله هستند قبل از عبور از افق رویداد می باید تا میلیونها درجه داغ شوند. این فرایند باعث می شود که قرص گازی اطراف سیاهچاله مرکزی در این کهکشان مقدار زیادی پرتوهای ایکس تولید کند. اما ساختار این قرص در مقایسه با کهکشان آنقدر کوچک است که مستقیما توسط یک تلسکوپ مشاهده و تحلیل نمی شود.  

 

 اختر شناسان با رصد کردن مدت زمان آغاز و پایان کسوف سیاهچاله  توانستند این قرص را اندازه گیری کنند. این کسوف طی یک سری رصدهای دو هفته ای از این کهکشان در ماه آوریل 2006 آشکار شد. پرتوهای پر انرژی ایکس از منبع این انرژی طی پنج دوره از این رصدها قابل روئیت بود اما یکی از دوره ها که مرتبط به این کسوف بود مشاهده نشدند.     

 

منبع: آسمان پارس